Cả nhà cho mình hỏi nhé. Ngày 23/03/2017 cty mình có mua 24.880 usd để thanh toá…

Cả nhà cho mình hỏi nhé. Ngày 23/03/2017 cty mình có mua 24.880 usd để thanh toán cho bên ctqt trụ giá tiền là 567.388.400d nhưng ngày 24/3/2017 ngân hàng hoàn trả lại tiền mua đô đó vì hồ sơ chưa hoàn thiện. Giờ m hạch toán nghiệp vụ đó như nào cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi nhé. Ngày 23/03/2017 cty mình có mua 24.880 usd để thanh toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *