Anh chị e cho e hỏi nhờ chút : mình xuất hoá đơn dịch vụ cho khách hàng,số tiền …

Anh chị e cho e hỏi nhờ chút : mình xuất hoá đơn dịch vụ cho khách hàng,số tiền 110 triệu cả vat,hình thức chuyển khoản.Giờ gọi điện ko nghe máy,tiền hông chịu trả Thì mình xử lí thế nào để Ok nhất .Hđ 2 bên đã kê khai rồi.Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 19, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị e cho e hỏi nhờ chút : mình xuất hoá đơn dịch vụ cho khách hàng,số tiền …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *