Chuyên mục tính thuế TNCN: Ví dụ: Tháng 7:14tr Thansg 8: 12tr Tháng 9: 14tr 10…

Chuyên mục tính thuế TNCN:
Ví dụ:
Tháng 7:14tr
Thansg 8: 12tr
Tháng 9: 14tr
10,5% BH bắt buộc: 2tr
Giảm trừ bản thân: 9tr
Vậy thuế TNCN quý 3=? vậy mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chuyên mục tính thuế TNCN: Ví dụ: Tháng 7:14tr Thansg 8: 12tr Tháng 9: 14tr 10…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *