các bạn ơi cho mình hỏi chút: cty mình đã có tài khoản ngân hàng rồi, giờ mở thê…

các bạn ơi cho mình hỏi chút: cty mình đã có tài khoản ngân hàng rồi, giờ mở thêm tài khoản mới. khi điền vào mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng cho sở kế hoạch đầu tư thì có phải điền tài khoản cũ vào không hay chỉ điền thông tin của tài khoản mới vào thôi? mình cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

5 thoughts on “các bạn ơi cho mình hỏi chút: cty mình đã có tài khoản ngân hàng rồi, giờ mở thê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *