Các bác cho em hỏi ngu tí. Thuế thông báo như thế này là thế nào. Em phải nộp b…

Các bác cho em hỏi ngu tí. Thuế thông báo như thế này là thế nào. Em phải nộp bao nhiêu tiền. Trong khi em đã nộp hết thuế tndn 2016 vào ngày 27.3.17

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các bác cho em hỏi ngu tí. Thuế thông báo như thế này là thế nào. Em phải nộp b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *