Cả nhà ơi giúp mình với. Mình vừa cài lại máy không biết sao bây giờ mình không …

Cả nhà ơi giúp mình với. Mình vừa cài lại máy không biết sao bây giờ mình không đọc được file xml tờ khai thuế mặc dù đã cài lại itax view 1.3.1 . Hu hu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *