Mọi người ơi, Em mới vào làm ở công ty này, máy móc bàn ghế các kiểu mua sắm nhi…

Mọi người ơi,
Em mới vào làm ở công ty này, máy móc bàn ghế các kiểu mua sắm nhiều lắm. Mà trước công ty mua đều không lấy hoá đơn.
Giờ em liên hệ lại bên bán thì họ kêu chốt theo tháng rồi, không xuất hoá đơn nữa.
Em phải làm gì cho công ty có chi phí hợp lý bây giờ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 17, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người ơi, Em mới vào làm ở công ty này, máy móc bàn ghế các kiểu mua sắm nhi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *