Em vừa nộp BC Tình hình sử dụng hóa đơn, và tờ khai thuế GTGT Q3, em nhận đc 2 m…

Em vừa nộp BC Tình hình sử dụng hóa đơn, và tờ khai thuế GTGT Q3,
em nhận đc 2 mail này, thì trước hết là nộp thành công rồi phải không anh chị


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 17, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em vừa nộp BC Tình hình sử dụng hóa đơn, và tờ khai thuế GTGT Q3, em nhận đc 2 m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *