chào anh (chị), anh (chị) cho e hỏi, bên công ty em mua quà tặng 20/10 cho các c…

chào anh (chị), anh (chị) cho e hỏi, bên công ty em mua quà tặng 20/10 cho các chị em, khoản này có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ không a? để tính vào chi phí hợp lý có cần điều kiện gì không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 17, 2017

account_box admin

10 thoughts on “chào anh (chị), anh (chị) cho e hỏi, bên công ty em mua quà tặng 20/10 cho các c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *