Cả nhà ơi, Tư vấn giúp em về thủ tục bảo giảm và chốt sổ BHXH cần những gì ạ. C…

Cả nhà ơi,
Tư vấn giúp em về thủ tục bảo giảm và chốt sổ BHXH cần những gì ạ.
Công ty em có 1 nhân viên nghỉ ngày 11/10 và 1 người nghỉ ngày 16/10 ạ.
E mới làm mảng này mong mọi người giúp đỡ ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi, Tư vấn giúp em về thủ tục bảo giảm và chốt sổ BHXH cần những gì ạ. C…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *