Mn cho em hỏi, trong đăng ký kinh doanh bên em không có đăng ký ngành nghê cho t…

Mn cho em hỏi, trong đăng ký kinh doanh bên em không có đăng ký ngành nghê cho thuê mặt bằng nhưng có thuê mặt bằng của cá nhân và không dùng hết nay có nhu cầu cho doanh nghiệp khác thuê lại mặt bằng mình đã thuế. Vậy khi đó hóa đơn xuất ra có hợp lý ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 16, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mn cho em hỏi, trong đăng ký kinh doanh bên em không có đăng ký ngành nghê cho t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *