Cho mình hỏi với các bạn ơi. Tháng 10 này mình đăng ký Giảm trừ gia cảnh cho 1 b…

Cho mình hỏi với các bạn ơi. Tháng 10 này mình đăng ký Giảm trừ gia cảnh cho 1 bộ phận, (Phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng lâu nay nhưng chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh). Vậy tổng tiền giảm từ trên 1 ngừoi phụ thuộc trong Quyết toán thuế TNCN của họ sẽ tính là 12×3.6 triệu hay chỉ là 3×3.6 triệu ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 16, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Cho mình hỏi với các bạn ơi. Tháng 10 này mình đăng ký Giảm trừ gia cảnh cho 1 b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *