cả nhà. ho e hỏi cái exc dài quá làm sao mà chỉnh về một tờ A4 dc nhỉ em xoay n…

cả nhà. ho e hỏi cái exc dài quá làm sao mà chỉnh về một tờ A4 dc nhỉ em xoay ngang giấy rồi chỉnh lề về hết cở mà vẫn ko dc

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 16, 2017

account_box admin

3 thoughts on “cả nhà. ho e hỏi cái exc dài quá làm sao mà chỉnh về một tờ A4 dc nhỉ em xoay n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *