Cả nhà giúp em cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với ạ. Giá đất thuê th…

Cả nhà giúp em cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với ạ. Giá đất thuê theo ủy ban công bố là 10tr/ m2. Giá đất theo tiền thuê đất cơ quan thuế gửi (em đang hiểu giá này là giá theo mục đích sử dụng không biết có đúng không): trong chỉ giới 200k/m2. Ngoài chỉ giới là 250k/m2. Dtich thuê trong chỉ giới A m2. Ngoài chỉ giới B m2
Vậy thuế Sddpnn là= (200 xA +250 xB)×0.03%
Hay = tiền thuê đất × 0.03%
E tính thế đúng chưa ạ
Khi có thay đổi về chu kỳ tính thuế có phải nộp lại tờ khai thuế không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *