Có ai biết cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt không tính giúp mình với. Ví dụ công…

Có ai biết cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt không tính giúp mình với. Ví dụ công ty mình nhập khẩu xe ô tô có giá là 5000 USD, bán ra với giá 10000USD, xe có dung tích 2000cm3.
Cảm ơn mọi người nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Có ai biết cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt không tính giúp mình với. Ví dụ công…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *