Cho em hỏi đối tượng không chịu thuế GTGT sẽ không chịu thuế TTĐB khi xuất khẩu …

Cho em hỏi đối tượng không chịu thuế GTGT sẽ không chịu thuế TTĐB khi xuất khẩu có đúng không ạ?
em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho em hỏi đối tượng không chịu thuế GTGT sẽ không chịu thuế TTĐB khi xuất khẩu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *