cả nhà cho em hỏi với ạ. Thuế TNCN hàng quý không có phát sinh mình có phải kê k…

cả nhà cho em hỏi với ạ. Thuế TNCN hàng quý không có phát sinh mình có phải kê khai và tạm nộp không ạ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *