Cho mình hỏi, mình vừa ký hợp đồng xây dựng trên 20ty , sau 2 ngày chủ đầu tư yê…

Cho mình hỏi, mình vừa ký hợp đồng xây dựng trên 20ty , sau 2 ngày chủ đầu tư yêu cầu xuất hoá đơn tạm ứng đợt 1 như vậy thì có hợp lệ không? Theo Thông tư nào? Nhờ Anh Chị tư vấn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cho mình hỏi, mình vừa ký hợp đồng xây dựng trên 20ty , sau 2 ngày chủ đầu tư yê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *