Các bác chỉ giáo hộ e với, nhân viên công ty em đóng BH mức 4.012.500đ vậy trong…

Các bác chỉ giáo hộ e với, nhân viên công ty em đóng BH mức 4.012.500đ vậy trong bảng lương em để mức lương là 7 tr được ko ạ? Hợp đồng lao động ghi lương bao nhiêu là đúng ạ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các bác chỉ giáo hộ e với, nhân viên công ty em đóng BH mức 4.012.500đ vậy trong…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *