Anh chị nào có bảng lương cho người lao động nước ngoài ( lĩnh usd) thì cho em x…

Anh chị nào có bảng lương cho người lao động nước ngoài ( lĩnh usd) thì cho em xin mẫu excel đc không ạ????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *