ace cho em hỏi em có 2 hóa đơn trị giá mỗi cái 13 triệu bị cơ quan CA yêu cầu gi…

ace cho em hỏi em có 2 hóa đơn trị giá mỗi cái 13 triệu bị cơ quan CA yêu cầu giải trình và nộp lại hóa đơn liên 2 cho bên họ thì em làm như nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “ace cho em hỏi em có 2 hóa đơn trị giá mỗi cái 13 triệu bị cơ quan CA yêu cầu gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *