Mọi người em hỏi xíu ạ Từ hôm mà áp dụng việc nộp các tờ khai có 2 bước mà em đọ…

Mọi người em hỏi xíu ạ
Từ hôm mà áp dụng việc nộp các tờ khai có 2 bước mà em đọc và thấy trên trang thuế thì có chữ ” đã tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử” thôi. Với lại chỉ nhận đc mail như hình không biết như vậy đã đc chấp nhận hay chưa nữa
Với lại sao e thấy từ hôm áp dụng 2 bước đó cái trang thuế nó cứ bị lác lác làm sao ak…..

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người em hỏi xíu ạ Từ hôm mà áp dụng việc nộp các tờ khai có 2 bước mà em đọ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *