Công ty em có mua 03 máy xúc của 02 cá nhân nhưng cá nhân này nhất quyết không đ…

Công ty em có mua 03 máy xúc của 02 cá nhân nhưng cá nhân này nhất quyết không đi mua hóa đơn tại chi cục thuế
Tổng giá trị hợp đồng của cả 03 máy trên khoảng gần 500 triệu. Để đưa tài sản trên thành tài sản hợp lý, doanh nghiệp đã thỏa thuận với cá nhân đi mua hóa đơn của thuế ( DN chấp nhận nộp thuế).
Em muốn xin tư vấn và kinh nghiệm thực tế của mọi người trong trường hợp này DN có thể nộp thuế và làm các thủ tục thay cá nhân trên được không? Tỷ lệ thuế trong trường hợp này là bao nhiêu ah? ( Em có tham khảo thông tư 92, nếu cá nhân đi mua hóa đơn thì áp GTGT là 2%, TNCN 1 %)
Em cảm ơn!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *