Công ty e mới thành lập. Bên thuế ngày mai sẽ về kiểm tra cơ sở. Em cần chuẩn bị…

Công ty e mới thành lập. Bên thuế ngày mai sẽ về kiểm tra cơ sở. Em cần chuẩn bị những gì ạ. Nói thật là cty e chưa có gì ngoài phòng không ạ. .a/c ý kiêna giúp e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 10, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Công ty e mới thành lập. Bên thuế ngày mai sẽ về kiểm tra cơ sở. Em cần chuẩn bị…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *