Đi mời 1 vòng mới nhớ là quên mời…phe ta :) ACE Webketoan nhớ dành thời gian…

Đi mời 1 vòng mới nhớ là quên mời…phe ta 🙂

ACE Webketoan nhớ dành thời gian tham dự sinh nhật WKT nhé, 15 năm đó biết bao là tình.

Năm nay đặc biệt, bất cứ miền nào đều có anh Nguyen Hai Tam, chị Ngoc Do, chị Vu Viet Huong và Thanh Nam đón tiếp. Ngoài ra, còn một số lượng đáng kể các anh chị Mod, thành viên sẽ tham dự cả hai miền Nam, Bắc. Xin không nêu tên để dành sự bất ngờ tại buổi sinh nhật.

Link đăng ký tham dự Sinh nhật Webketoan:
– Hà Nội: Trưa ngày 22/10: https://goo.gl/PUQt6B
– Đà Nẵng: Tối ngày 28/10: https://goo.gl/TvgZjt
– TP.HCM: Trưa ngày 05/11: https://goo.gl/CyYWVj

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Đi mời 1 vòng mới nhớ là quên mời…phe ta :) ACE Webketoan nhớ dành thời gian…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *