Dear cả nhà Trước cty mình đang sử dụng phần mềm ERP, nhưng do yêu cầu quản lý n…

Dear cả nhà
Trước cty mình đang sử dụng phần mềm ERP, nhưng do yêu cầu quản lý nên hiện tại đang setup phần mềm SAP, nhưng trong quá trình sử dụng mình không được training đầy đủ vì người training là người nước ngoài và họ quá bận không có thời gian để training hết cho mình được. Hiện tại mình đang phải mò mẫm phần mềm này, hệ thống SAP các loại sổ sách không có tài khoản đối ứng (trừ sổ nhật ký chung), các phòng ban nhập dữ liệu chạy thẳng lên sổ kế toán, không có diễn giải, lại đi qua tài khoản trung gian nên kế toán không biết khoản gì. Mọi hạch toán tài khoản tài sản đều được hiểu là công nợ phải thu, tài khoản nợ phải trả là công nợ phải trả, nói chung rất phức tạp và đều phải đi qua các tài khoản trung gian. Mình cũng chưa nắm được cách kiểm tra sổ sách kế toán, kiểm tra số liệu để ra được báo cáo tài chính. Trong quá trình nhập liệu có các bút toán hạch toán qua đầu tài khoản 138/338 đều không làm được. Vậy mình tha thiết muốn hỏi bạn nào đang làm ở công ty sử dụng phần mềm SAP rồi thì hướng dẫn giúp mình với.
Cảm ơn các bạn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Dear cả nhà Trước cty mình đang sử dụng phần mềm ERP, nhưng do yêu cầu quản lý n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *