Các bạn ơi, giúp mình vấn đề này nhé. Mình không biết cách nộp tờ khai thuế môn …

Các bạn ơi, giúp mình vấn đề này nhé. Mình không biết cách nộp tờ khai thuế môn bài mà cho văn phòng đại diện của công ty. Đầu năm 2017 mình có nộp tiền cho văn phòng đại diện rồi mà chưa nộp tờ khai. Bên chi cục thuế mới gọi nhắc mình nộp. Các bạn vui lòng chỉ giúp mình với nhé. Cho xin dấu chấm để khỏi bị trôi bài. Cảm ơn các bạn nhiều nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bạn ơi, giúp mình vấn đề này nhé. Mình không biết cách nộp tờ khai thuế môn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *