Các anh/chi giúp e với: Công ty e làm sx và thương mại công nghiệp. Sếp e muốn l…

Các anh/chi giúp e với:
Công ty e làm sx và thương mại công nghiệp. Sếp e muốn làm 1 bảng nhập xuất tồn và báo giá của sản phẩm mà khi vào tìm sản phẩm nào sẽ ra luôn giá thành thương mại cũng như thông tin của nhà cung cấp .
Anh. Chị nào có bảng excel kèm công thức cho e xin với.
Thanhks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh/chi giúp e với: Công ty e làm sx và thương mại công nghiệp. Sếp e muốn l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *