các anh chị cho em hỏi: khi nhận lãi vay (các khoản vay giữa 2 công ty với nhau …

các anh chị cho em hỏi: khi nhận lãi vay (các khoản vay giữa 2 công ty với nhau hoặc giữa công ty với cá nhân), bên công ty cho vay có cần phải xuất hóa đơn không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

3 thoughts on “các anh chị cho em hỏi: khi nhận lãi vay (các khoản vay giữa 2 công ty với nhau …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *