Giải thưởng là mục tiêu phấn đấu nhưng sự học hỏi và gắn kết là điều quan trọng …

Giải thưởng là mục tiêu phấn đấu nhưng sự học hỏi và gắn kết là điều quan trọng nhất. Cảm ơn WHO Cầu Giấy và Tây Hồ đã thi đấu và thể hiện tinh thần học hỏi trong công tác chuyên môn.
Cảm ơn Webketoan đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các thàn viên WHO để các bạn nhận thấy mình đang có gì, thiếu gì về kiến thức chuyên môn.
Sự kết hợp của các bạn là động lực cho những WHO khác tiếp bước.???


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 8, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Giải thưởng là mục tiêu phấn đấu nhưng sự học hỏi và gắn kết là điều quan trọng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *