Chúc các bác buổi tối cuối tuần vui vẻ. Em cần tư vấn trường hợp sau: Công ty em…

Chúc các bác buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Em cần tư vấn trường hợp sau:
Công ty em thuê lao động nước ngoài. Trong hợp đồng quy định lương là tiền VNĐ, công ty phải đổi ra ngoại tệ và chuyển tiền về nước cho những lao động này. Vậy chi phí chuyển tiền về nước này có bị tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động không?
Mong các bác giúp đỡ.
Em xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 8, 2017

account_box admin

One thought on “Chúc các bác buổi tối cuối tuần vui vẻ. Em cần tư vấn trường hợp sau: Công ty em…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *