Cả nhà cho e hỏi với ạ. Giờ mình đang nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc theo mẫu n…

Cả nhà cho e hỏi với ạ. Giờ mình đang nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc theo mẫu nào ah? E đăng ký theo mẫu trên HTKK, e nộp 2 tuần rồi, giờ vào tra cứu MST thì vẫn ở trạng thái chưa duyệt. Ai biết chỉ giúp e với ạ.
E cảm ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 8, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi với ạ. Giờ mình đang nộp mẫu đăng ký người phụ thuộc theo mẫu n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *