Các anh, chị ơi công ty em mua ô tô trị giá 500 triệu thì tính khấu hao …

Các anh, chị ơi công ty em mua ô tô trị giá 500 triệu thì tính khấu hao bao nhiêu năm thì hợp lý ạ? cả nhà tư vấn giúp em với ạ. em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 7, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Các anh, chị ơi công ty em mua ô tô trị giá 500 triệu thì tính khấu hao …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *