Cả nhà cho mình xin ý kiến về thuế TNCN với ạ Cá nhân có thu nhập 02 nơi – đều k…

Cả nhà cho mình xin ý kiến về thuế TNCN với ạ
Cá nhân có thu nhập 02 nơi – đều ký HĐ dài hạn, giảm trừ phụ thuộc 03 đứa con
Cty A: lương 7.000.000 đồng – BHXH 430.500 đ = 6.569.500
Thuế TNCN 0đ vì giảm trừ bản thân
Cty B: lương 15.000.000 đồng – (3.600.000 x 3 phụ thuộc) = 4.200.000 đ x 5% thuế TNCN phải không ạ
Cám ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 7, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Cả nhà cho mình xin ý kiến về thuế TNCN với ạ Cá nhân có thu nhập 02 nơi – đều k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *