{ HELP } Em chót để phần hình thức thanh toán trên hóa đơn GTGT là : “Tiền mặt “…

{ HELP }
Em chót để phần hình thức thanh toán trên hóa đơn GTGT là : “Tiền mặt ” mà đúng phải là “TM/CK”
Hóa đơn thì hết không xuất lại khác được? có cách nào để sửa không ạ ? Hóa đơn in, không phải hóa đơn viết tay .Giá trị cần thanh toán lên tới gần 300tr ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “{ HELP } Em chót để phần hình thức thanh toán trên hóa đơn GTGT là : “Tiền mặt “…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *