Cả nhà cho e hỏi là cty e có làm thay đổi tên công ty, địa chỉ, giám đốc, tăng v…

Cả nhà cho e hỏi là cty e có làm thay đổi tên công ty, địa chỉ, giám đốc, tăng vốn, thay đổi ngành nghề kd. Đổi địa chỉ từ quận Thủ Đức sang Q3. Thì e phải làm những giấy tờ gì gửi sang cơ quan thuế ạ? E xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi là cty e có làm thay đổi tên công ty, địa chỉ, giám đốc, tăng v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *