Achi ơi, cty e tự mua vật liêu và thuê nhân công ngoài xây kho >30tr. Vậy e cần …

Achi ơi, cty e tự mua vật liêu và thuê nhân công ngoài xây kho >30tr. Vậy e cần làm gì để thuế chấp nhận là TSCĐ của cty.E cam ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 5, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *