Nhân có chút tranh cãi về vấn đề …..văn hóa. Có câu hỏi dành cho các bạn, bạn …

Nhân có chút tranh cãi về vấn đề …..văn hóa. Có câu hỏi dành cho các bạn, bạn nào trả lời đúng ý mình nhất, mời 1 chầu cafe Highland Phan Xích Long.

Văn hóa doanh nghiệp là gì ?

Đáp án của mình là đúng với Kế Toán Quản Trị hiện đại tầm quốc tế nhen 🙂 Bật mí xíu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 4, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Nhân có chút tranh cãi về vấn đề …..văn hóa. Có câu hỏi dành cho các bạn, bạn …”

  • cách ứng xử trong doanh nghiệp giao tiếp giữa nhân viên với nhân viên, giữa giám đốc với nhân viên, cách xử lý công việc, và là các thể hiện trong làm việc giữa hai công ty với nhau

  • Là quy ước ứng sử, là giá trị cốt lõi là ý muốn, ý tưởng, những gì chúng ta mong muốn có thể rất khác với những giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh nghiệp.

  • Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp. =D

  • hihi…tưởng kế toán ít quan tâm món này, ai dè các cao thủ lần lượt xuất hiện. Quan tâm đến lĩnh vực này, thường ít nhất là Manager trở lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *