CÔNG VĂN 4277/TCT-KK NĂM 2017 VỀ HẠCH TOÁN KHOẢN TIỀN PHẠT VI PHẠM VỀ LĨNH VỰC T…

CÔNG VĂN 4277/TCT-KK NĂM 2017 VỀ HẠCH TOÁN KHOẢN TIỀN PHẠT VI PHẠM VỀ LĨNH VỰC THUẾ DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH
==================Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “CÔNG VĂN 4277/TCT-KK NĂM 2017 VỀ HẠCH TOÁN KHOẢN TIỀN PHẠT VI PHẠM VỀ LĨNH VỰC T…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *