Tình huống về thuế TNCN: Ông Jerry ký HĐLĐ cho công ty ATP với mức lương 20 triệ…

Tình huống về thuế TNCN:
Ông Jerry ký HĐLĐ cho công ty ATP với mức lương 20 triệu sau thuế TNCN, mức lương tham gia BHXH là 10 triệu, biết ông Jerry chỉ đăng ký giảm trừ cho bản thân tại công ty ATP, không có các nguồn thu nhập khác; công ty ATP thuộc địa bàn được áp dụng hưởng ưu đãi 50% thuế TNCN khi chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Lập bảng lương xác định các chỉ tiêu liên quan của ông Jerry tại công ty ATP

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Tình huống về thuế TNCN: Ông Jerry ký HĐLĐ cho công ty ATP với mức lương 20 triệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *