————THÔNG BÁO HAY ĐĂNG KÝ—————- – TƯ VẤN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP CẦ…

————THÔNG BÁO HAY ĐĂNG KÝ—————-
– TƯ VẤN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP CẦN BIẾT –
==================================================
Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi?
– Mẫu 06 – đăng ký phương pháp tính thuế GTGT hay là Thông báo phương pháp tính thuế GTGT? Vì sao khi nộp mẫu 06 lại phải đợi kết quả chấp nhận mới được làm?
– THÔNG BÁO phương pháp trích khấu hao tài sản hay ĐĂNG KÝ phương pháp trích khấu hao tài sản?
– THÔNG BÁO phát hành hóa đơn hay ĐĂNG KÝ phát hành hóa đơn?
– Đơn vị đang kê khai thuế GTGT theo quý, muốn chuyển sang kê khai theo tháng cần làm THÔNG BÁO hay ĐĂNG KÝ?
– ….
Những câu hỏi trên, tôi thường hỏi một số đồng nghiệp khi ngồi café chia sẻ những câu chuyện liên quan tới văn bản luật. Nhưng đều không nhận được câu trả lời trọn vẹn.
————————————————————————————–
Tôi gọi là rất quan trọng , vì:
– Tần suất phát sinh của 2 từ trên là rất nhiều trong các văn bản pháp luật, cụ thể là pháp luật về thuế. Theo thống kê, thông tư 156/2013/TT-BTC – hướng dẫn luật quản lý thuế xuất hiện 266 từ thông báo, 159 từ đăng ký.
– Nó ảnh hưởng tới công việc của kế toán rất nhiều từ việc gửi mẫu cho tới khi thực hiện.
————————————————————————————–
Vậy, Thông báo, đăng ký khác nhau ở điểm gì?
Điểm khác nhau cơ bản giữa 02 từ ngữ trên là:
– Thông báo: Làm mẫu gửi lên người/cơ quan quản lý. Khi được nhận thông báo đó, họ không phải đợi chờ kết quả chấp thuận của người/cơ quan quản lý mà được áp dụng luôn. Khi cơ quan quản lý có kiểm tra việc chấp hành của doanh nghiệp trong lĩnh vực đã thông báo mà không làm đúng, báo cáo sai sẽ có những chế tài phạt tương ứng.
– Đăng ký: Cũng là việc phải làm mẫu lên người/cơ quan quản lý. Nhưng trước khi áp dụng, phải đợi kết quả trả lời có hay không việc cho phép đơn vị áp dụng cái mà họ đăng ký. Khi cơ quan quản lý kiểm tra, không được kiểm tra lại về điều kiện được áp dụng. Vì lý do họ đã được chấp thuận sử dụng.
Ví dụ như: Nộp mẫu 06 là phải đợi công văn trả lời của cơ quan thuế, nộp mẫu 3.14 phải đợi cơ quan thuế xuống kiểm tra rồi ra văn bản chấp thuận mới được đặt in hóa đơn…..
Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn!
PS: Hà nội cafe ngày mưa gió!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

One thought on “————THÔNG BÁO HAY ĐĂNG KÝ—————- – TƯ VẤN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP CẦ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *