Mọi người cho em hỏi ạ. Bên em là hợp tác xã sửa chữa ô tô máy móc trước đây có …

Mọi người cho em hỏi ạ. Bên em là hợp tác xã sửa chữa ô tô máy móc trước đây có 7 người gớp vốn, giờ chuyển nhượng lại 7 người cũ rút vốn, 7 người mới thay vào. Việc chuyển nhượng này có những chú ý gì về các loại thuế phát sinh cả bên cũ và bên mới không ạ. Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi ạ. Bên em là hợp tác xã sửa chữa ô tô máy móc trước đây có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *