Có anh chị nào làm bên vận chuyển hàng hoá ko ạ? Bên thuế quyết toán yêu cầu bên…

Có anh chị nào làm bên vận chuyển hàng hoá ko ạ? Bên thuế quyết toán yêu cầu bên em phải làm nhật trình vận chuyển hàng hoá? có a chị nào có mẫu ko cho em xin với ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

One thought on “Có anh chị nào làm bên vận chuyển hàng hoá ko ạ? Bên thuế quyết toán yêu cầu bên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *