Các anh/chị cho em hỏi chút ạ. Có ai biết thông tin về việc phải nộp quỹ phòng c…

Các anh/chị cho em hỏi chút ạ.
Có ai biết thông tin về việc phải nộp quỹ phòng chống thiên tai này thì giải thích giúp em ạ.
Năm trước bên em có nhận được nhưng chưa nộp vì thấy số tiền kia không biết họ dựa trên cơ sở nào để ra số đó, hơn nữa cũng không có số đt nào để liên hệ giải đáp cả. Không lẽ họ đề tiền tỉ cũng phải nộp sao. Mà không nộp có sao không.
Đơn vị của các anh/chị đã nộp quỹ này chưa ạ?
Em cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh/chị cho em hỏi chút ạ. Có ai biết thông tin về việc phải nộp quỹ phòng c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *