Cả nhà cho em hỏi doanh nghiệp vận tải muốn đưa xe của 1 cá nhân khác làm chi ph…

Cả nhà cho em hỏi doanh nghiệp vận tải muốn đưa xe của 1 cá nhân khác làm chi phí cho doanh nghiệp mình thì cần những gì ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi doanh nghiệp vận tải muốn đưa xe của 1 cá nhân khác làm chi ph…”

  • Bên e k là dn vận tai nhưng có xe cá nhân ( or sếp) vào thì làm hđ mua bán xe của cá nhân vs cty, đky xe, đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc, phí sd đường bộ, nộp lại lệ phí trước bạ đều chuyển sang mang tên cty là sẽ đc tính là TSCĐ, và đc trích khấu hao, toàn bộ chi phí liên quan có giấy tờ ,hđ hợp lệ đều đc tính chi phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *