Anh chị ơi e đang làm phụ lục gia đình cho bảo hiểm thì sổ của nhân viên k thấy …

Anh chị ơi e đang làm phụ lục gia đình cho bảo hiểm thì sổ của nhân viên k thấy in ở đây ,mà bên dưới có dòng ghi là HsHk số 2027 kia thì có phải số sổ HK k ạ :(( người nhà lại đi chơi 4 tháng mới về, sổ thì ở quê nên k hỏi đc ạ huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Anh chị ơi e đang làm phụ lục gia đình cho bảo hiểm thì sổ của nhân viên k thấy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *