TỜ TRÌNH VỀ HÓA ĐƠN CỦA BTC VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SẮP BAN HÀNH 2018 Việc quản lý…

TỜ TRÌNH VỀ HÓA ĐƠN CỦA BTC VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SẮP BAN HÀNH 2018

Việc quản lý, sử dụng về hóa đơn là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Doanh nghiệp chúng ta. Không ít các DN đang rất lo lắng không biết, từ năm 2018, DN sẽ áp dụng hóa đơn điện tử như thế nào? Tại sao cần thay đổi? Sự thay đổi này sẽ tác động đến DN như thế nào?

Với mong muốn chia sẻ những băn khoản của các chủ Doanh nghiệp, kế toán DN, hỗ trợ thông tin pháp lý trong việc điều chỉnh kế hoạch, quy chế quản lý sử dụng hóa đơn của các Doanh nghiệp trong năn 2018, Tôi xin trân trọng gửi tới các bạn file đính kèm gồm:

+ Tờ trình của Bộ Tài chính về Nghị định về hoá đơn (sửa đổi)

+ bản Dự thảo Nghị định sắp ban hành

Kính chúc các quý DN phát triển thịnh vượng, các kế toán luôn thành công trong sự nghiệp!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

One thought on “TỜ TRÌNH VỀ HÓA ĐƠN CỦA BTC VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SẮP BAN HÀNH 2018 Việc quản lý…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *