Nhờ anh chị tư vấn giùm em ạ. Hàng hóa em xuất cho khách hàng trong tháng 9 nhưn…

Nhờ anh chị tư vấn giùm em ạ. Hàng hóa em xuất cho khách hàng trong tháng 9 nhưng hóa đơn em xuất trong tháng 10 (để giảm bớt tiền thuế phải nộp cho tháng 9). Vậy em nên chuẩn bị giấy tờ và hạch toán như thế nào cho hợp lý khi vẫn muốn tính doanh số cho tháng 9 nhưng kê khai thuế cho tháng 10 ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *