em chòa cả nhà. e chuẩn bị làm cho công ty may mới thành lập nhưng đang hoang ma…

em chòa cả nhà. e chuẩn bị làm cho công ty may mới thành lập nhưng đang hoang mang quá vì e chưa có kinh nghiệm, việc đầu tiên khi e đi làm là cầm phải làm gì ạ, nhà mình có anh chị nào nhận đào tạo k ạ? dạy onl thôi ạ,
e cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *