Cty em mới thành lập, sếp kêu em tính lương thực tế bằng cách = lương cơ bản/24×…

Cty em mới thành lập, sếp kêu em tính lương thực tế bằng cách = lương cơ bản/24×ngày công thực tế + các khoản phụ cấp. Em thì thấy có gì đó sai sai nhưng em muốn tham khảo ý kiến các anh chị. Mong cả nhà giúp đỡ. Em xin cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cty em mới thành lập, sếp kêu em tính lương thực tế bằng cách = lương cơ bản/24×…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *